Медицински хладилник LD 250 G Преглед отблизо

Медицински хладилник LR 250 G

Нов продукт

Капацитет:            246 л

Консумация на

ел. енергия:          1,4 kW/24 ч

Техническа спесификация:

https://www.bmedicalsystems.com/en/product/lr-250-g/?print-products=pdf