Медицински хладилник LR 110 GG

Нов продукт

Капацитет:            106 л

Консумация на

ел. енергия:          0.75 kW/24 ч

Техническа спесификация:

https://www.bmedicalsystems.com/en/product/lr-110-gg/?print-products=pdf