Ел. казан 60 л, индиректно нагряване, Electrolux Преглед отблизо

Ел. казан 60 л, индиректно нагряване, Electrolux

391233

Нов продукт

Размери: 800х930х850 мм

Мощност: 9,4 kW

Захранване: 380V/3N/50 Hz